Home

Miriam van Bureau Besseling voert organisatieontwikkelingsprojecten en interimopdrachten uit op het snijvlak van organisatie- en cultuurverandering. Haar passie is samen bouwen aan de nieuwe (HR) organisatiedoelen en cultuur door nieuwe vormen van leiderschap, werkgedrag en procesontwerp.
Ze werkt ontwikkelingsgericht en staat het liefst met haar ‘poten in de modder’ met scherp oog voor irrationele processen en gedrag in het hier-en-nu.

Haar ambitie is een organisatie op hoger niveau brengen waarbij de mens (talenten, drijfveren, passie)  en cultuurverandering (waarden, innerlijk leiderschap en eigenaarschap) centraal staat. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat oog is voor zowel het organisatie, team en individuele perspectief in een omgeving waar de bedoeling en waarden leidend zijn en het systeem (procedures, protocollen etc.) ondersteunend is.

Diensten:
- Organisatie diagnose, advies en ontwikkelen leertrajecten en verbeterprogramma’s;
- Procesadvies, -regie en -begeleiding
- HRM HRD expert; ‘juiste mens op de juiste plek’, leiderschaps- en talentontwikkeling
- Coaching op attitude en cognitie

Achtergrond:

  • Organisatie- en veranderkunde
  • Bedrijfskundig HRM
  • Coaching op attitude en cognities; bevordering persoonlijk leiderschap
  • Inzetbaarheid en mobiliteit
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Talentmanagement en talentontwikkeling
  • Procesoptimalisering Lean

Miriam is beschikbaar voor opdrachten in de rol van HR/HRD Organisatie Adviseur, procesbegeleider, programmacoach, en bijdrage leveren aan organisatiebrede verbeter- en ontwikkelprogramma’s.

Zie Over Miriam en Profiel Miriam voor informatie over haar ervaring, achtergrond en kwaliteiten.

In haar praktijk begeleidt zij leiderschaps- en salesontwikkeling en professionals bij bevordering van het persoonlijk leiderschap.

Publicaties

Miriam schrijft elke maand over organisatieontwikkeling, effectieve samenwerking en (persoonlijk) leiderschap. Zie blog en het populaire hoofdstuk uit het Leiderschapsalfabet: ‘Zachtheid en Leiderschap: over waarden en verbinding’.

Kaft

De blog is een hoofdstuk uit het boek ‘Het Leiderschapsalfabet; de uitdagingen van het moderne leiderschap’. Het boek is geschreven door Richard van der Lee, Pieter TaffijnHans KwakmanMiriam Besseling en Marco Buschman. Bestel het eBook voor € 3,95 in de bookshop van De Alfabetboeken door hier te klikken.